Отримання освітнього рівня «Бакалавр» курсантами факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпеченняКурсанти факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення, які навчаються за спеціалізацією «Автомобілі та автомобільне господарство», розпочали складання екзаменів на здобуття освітнього рівня «Бакалавр».

Попереду два екзамени – іноземна мова мова та комплексний екзамен за спеціальністю, на яких будуть перевірятися, як теоретичні знання, так і практичні уміння та навички випускників.

Тож побажаємо майбутнім офіцерам успіхів та високих результатів в ході проведення іспитів.