Кафедра автомобільної техніки

полковник Лисий Олександр ВасильовичКафедра автомобільної техніки Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 23.03.11р №286 «Про реорганізацію ВІ ОНПУ у Військову академію (м. Одеса)» та Наказу МОУ та МОНМСУ від 19.04.11р. №211/353 «Про реорганізацію ВІ ОНПУ у Військову академію (м. Одеса)» кафедра автомобільної техніки створена 17 серпня 2011 року.

Кафедра здійснює підготовку курсантів, які навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт», спеціалізацією «Автомобілі та автомобільне господарство».

Начальник кафедри автомобільної техніки - кандидат технічних наук, доцент, полковник Лисий Олександр Васильович – автор 37 друкованих праць, у тому числі 3 навчальних посібників, 7 патентів на винахід, 30 наукових статейвітчизняного та закордонного фахового видання, а також статей, які включені до міжнародної науковометричної бази Scopus.

1. Основні завдання кафедри:

- підготувати офіцера, який має знання з будови автомобілів, їх основних технічних характеристик та принципу роботи агрегатів, вузлів та механізмів автомобільної техніки;

- навчати курсантів здійснювати контроль за технічним станом машин, встановлювати причини втрати працездатності автомобільної техніки та її конструктивних елементів, виявляти несправності машин та здійснювати їх усунення;

- виховувати курсантів-патріотів, з глибоким почуттям любові до України, її народу, формування у них лідерських та управлінських якостей;

- впроваджувати у навчальний процес передовий військовий досвід.

Кафедра автомобільної техніки Кафедра автомобільної техніки 2. Структура кафедри:

Підготовку курсантів здійснює 16 науково-педагогічних працівників, серед яких: 1 доктор технічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 4 доцента та 2 старших наукових співробітника. Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, та розробляють наукові праці (статті, підручники. навчально-методичні посібники тощо).

Для якісного забезпечення навчального процесу кафедри до її складу входить навчально–лабораторний комплекс.

3. Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Кафедра автомобільної техніки - автомобілі;
- автомобільні двигуни;
- електронне та електричне обладнання автомобілів;
- основи технічної діагностики автомобілів;
- технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів;
- технічна експлуатація автомобілів;
- основи технології виробництва та ремонту автомобілів;
- експлуатаційні матеріали;
- організація автомобільних перевезень та безпека дорожнього руху;
- моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту;
- автомобільна техніка військ.

4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує якісне проведення усіх видів занять, які передбачені навчальними планами і програмами. До навчально–матеріальної бази кафедри входять 14 спеціалізованих класів та лабораторій, де встановлені зразки автомобільної техніки, які знаходяться на озброєнні, розрізні вузли та агрегати, лабораторія теплових регулювань двигунів, розгорнуті засоби технічного обслуговування автомобільної техніки в польових умовах.

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі