Кафедра забезпечення пальним та мастильними матеріалами

0301Начальник кафедри забезпечення пальним та пально-мастильними матеріалами полковник Янюк Сергій Васильович.

Кафедра забезпечення пальним та пально-мастильними матеріалами факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової академії створена 12 січня 2019 року на підставі спільної директиви МО України та ГШ ЗС Уукраїни від 06.10.18 №Д – 322 /1/15 дск.

1. Кафедра забезпечення пальним та пально-мастильними матеріалами призначена для навчання курсантів тактичного рівнів підготовки з питань організації забезпечення підрозділів (військових частин, з’єднань) Збройних Сил України та проведення курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації з сержантським та офіцерським складом.

Кафедра забезпечення пальним та пально-мастильними матеріалами забезпечує підготовку фахівців служби пального освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Забезпечення військ (сил)",з терміном навчання 4 роки по спеціалізацією "Забезпечення підрозділів (частин, з’єднань) ракетнимпаливом,пальним та мастильними матеріалами".

042. Чисельність науково-педагогічних працівників складає 6 осіб:

Науково-педагогічні склад кафедри приймає активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, проводять патентування винаходів, видають статті, посібники, збірники, довідники. На кафедрі створений та діє військово-науковий курсантський гурток.

3. Дисципліни що викладаються на кафедрі:

03- "Організація забезпечення ракетним паливом та пальним" ;
- "Техніка та технологія галузі";
- "Застосування і контроль якості палива і пального";
- "Технічні засоби служби пального";
- "Бази, склади ракетного палива та пального";
- "Організація забезпечення пально-мастильними матеріалами (речова спеціалізація)";
- Організація забезпечення пально-мастильними матеріалами (продовольча спеціалізація) ".

4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечення пальним та пально-мастильними матеріалами забезпечує проведення усіх видів занять: лекційних, практичних, групових, лабораторних, самостійної підготовки, передбачених навчальними планами і програмами. Навчально-матеріальна база кафедри складається:

- 3 навчальних класи (клас технічних засобів служби пального, клас організації забезпечення пально - мастильними матеріалами, клас організації зберігання та експлуатації технічних засобів служби пального);
- лабораторія пально - мастильних матеріалів;
- технічними засобами служби в обладнаних боксах;
- польові об’єкти служби пального в навчальному центрі (смт. Чорноморське).

0605Всі класи обладнані необхідним лабораторно-методичним обладнанням (проекторами, дошками, екранами, макетами), наочною документацією, розрізними вузлами та агрегатами, зразками технологічного і механічного обладнання за спеціалізацією підготовки курсантів.

Для забезпечення організації навчального процесу кафедри, до штату входить навчально - лабораторний комплекс у складі 4 осіб.

Навчально-лабораторного комплексу кафедри забезпечення ПММ забезпечений необхідним обладнанням та технічними засобами для проведення занять з курсантами та офіцерами відповідно до вимог керівних документів та наказів, створює умови якісної підготовки фахівців служби пального.


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі


доступно з внутрішньої мережі

доступно з внутрішньої мережі